logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Секретаријат за локалну самоуправу

Секретар/ка:

звање:

тел: 031/

е-адреса :

 


Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за локалну самоуправу

 

Матична служба

Руководитељка: Наталија Грбић

Тел: 031/321-052 локал 207

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  

У Секретаријату за локалну самоуправу раде:

 


 Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег- Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 043/17 од 13.10.2017)

 

Секретаријат за локалну самоуправу:

 •      Унапређење система локалне самоуправе оснивањем и организацијом мјесних заједница;

 •     Израду нацрта прописа о мјесним заједницама и послове везане за оснивање и рад мјесних заједница, вођење регистара мјесних заједница, усклађивање и усмјеравање мјесних заједница у вршењу послова од непосредног и заједничког интереса за грађане, организацију и вршење стручних и административно-техничких послова за мјесне заједнице;

 •     Уређење односа и примјену прописа из области социјалне и дјечије заштите, обезбјеђење кућне његе и помоћи старим и инвалидним лицима, вођење евиденције о лицима која су у стању социјалне потребе, одлучује о остваривању права на једнократне новчане помоћи лицима у стању социјалне потребе која имају пребивалиште у Општини Херцег Нови, обезбјеђивање поклон пакетића за новорођенчад и друге видове накнаде дјеци које пропише Општина,

 •      Израду нацрта прописа у области социјалне и дјечије заштите, спровођење прописа из области
  социјалне и дјечије заштите, рјешавање о остваривању права из области социјалне и дјечије заштите, заштите старих и лица са инвалидитетом, контролу намјенског коришћења једнократне новчане помоћи и помоћи у кући, превенцију и сузбијање болести зависности, рјешавање у остваривању права из области борачко-инвалидске заштите, предузимање мјера за рјешавање питања расељених и  интерно расељених лица са надлежним државим органима;

 •      Припрему информативних и других стручних материјала за предсједника општине и Скупштину општине, стручних мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских одлука;

 •      Вршење послова управног надзора, давање мишљења и припрему сагласности на Статут, Програм рада и правилник о унутрашњој систематизацији и организацији радних мјеста установама из области социјалне и дјечије заштите ( ЈУ Дневни центар за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју);

 •      Поступак закључења брака, матични регистар књиге вјенчаних, издавање електронских и  јавних исправа;

 •      Израду нацрта прописа о рјешавању стамбених потреба локалних службеника и намјештеника, израду нацрта прописа који се односе на печате;

 •      Решавање у поступку по захтјеву за слободан приступа информацијама из дјелокруга Секретаријата, израђује извјештаје по раду и друге извјештаје из дјелокруга рада Секретаријата;

 •      Вршење и других послова у складу са Законом, Статутом и другим прописима.