logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Службa менаџера

Менаџер:
звање:

тел/факс: 031/

е-адреса:

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службе менаџера


 

У Служби менаџера раде:


Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег- Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 009/16 од 16.02.2016)

Члан 28

Служба менаџера општине обавља послове који се односе на:

  • Припрему и реализацију развојних програма и пројеката Општине којима се подстиче економски развој, одрживи развој, подстичу предузетничке иницијативе, јавно-приватна партнерства и иницирају измјене прописа у циљу стварања подстицајног амбијента за развој Општине;

  • Остваривање сарадње са надлежним органима управе и јавним службама Општине органима државне управе, привредним друштвима, предузетницима и другим субјектима ради реализације развојних програма од интереса за Општину;

  • Остваривање сарадње са међународним организацијама ради реализације конкретних планова и програма;

  • Рјешавање по захтјевима за слободан приступ информацијама из свог дјелокруга рада;

  • Израду информација о планираним и реализованим активностима органа које доставља предсједнику општине;

  • Друге послове из свог дјелокруга, у складу са законом, Статутом општине и другим прописима.