logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Секретаријат за културу и образовање

в.д. Секретарка:  Ана Замбелић Пиштало
звање: Професор српског језика и књижевности

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за културу

У Секретаријату за културу раде:

1. Ана Замбелић Пиштало

2. Кордић Симонида

3. Лазаревић Војка


 Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег- Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 043/17 од 13.10.2017)

ЧЛАН 12

Секретаријат за културу и образовање врши послове управе који се односе на:

 

 •      Развој и унапређење културе, умјетничког стваралаштва, културних манифестација библиотекарства, културно-умјетничког аматеризма, остваривање свих видова сарадње и заштите у области културе;

 •      Предлагање планова и програма развоја у областима културе (општински програм развоја културе);

 •      Израду нацрта прописа и других аката ради стварања услова за рад установа културе чији је оснивач Општина, иницијативу за оснивање јавних установа у области културе (у позоришној, библиотечкој, музејској, кинематографској, археолошкој и другим областима), вршење послова управног надзора у вези са остваривањем права оснивача према установама из области културе ( ЈУК Херцег Фест, ЈУ Градска библиотека и читаоница, ЈУ Градски музеј Мирко Комненовић и Галерија Јосип Бепо Бенковић), изради мишљења и сагласности на статут, програм рада и правилнике о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста јавних служби из области културе, изјашњење на извјештаје о раду јавних установа;

 •      Предлагање приоритета инвестиционих улагања у области културе и праћење реализације инвестиционих програма које финансира Општина, стварање услова за рад институција културе на нивоу општине, праћење и подстицање развоја и унапређења библиотечке, музејске, археолошке, кинематографске  и позоришне дјелатности и других дјелатности из области културе и унапређивања издавачке дјелатности;

 •      Заштиту и очување културних добара од локалног значаја, вођење регистра културних добара од локалног значаја, чување, заштиту и одржавање спомен обиљежја, доношење Програма подизања спомен обиљежја и припрему нацрта Одлуке о подизању, измјени или уклањању спомен обиљежја, прати рад фондација и легата , води регистар сакралних објеката;

 •      Праћење стања у области јавног информисања и остваривања јавног интереса у овој области, развоја и унапређења медија, посебно локалних јавних емитера и обезбјеђивања приоритета инвестиционог улагања у области јавног информисања, вршење управног надзора над јавним сервисима који се баве пословима јавног информисања а чији је оснивач Општина Херцег Нови;

 •      Реализацију одлука Скупштине општине Херцег Нови о додјели стипендија ученицима и студентима као и вредновање и подстицај даљег школовања награђивањем талентованих ученика и студената, рјешавање по захтјевима за додјелу стипендија ученицима и студентима;

 •      Израду локалне стратегије за младе на основу претходно утврђених стварних потреба младих, припрему годишњег плана остваривања локалне стратегије за младе, сарадњу са надлежним органима Општине и органима државне управе ради обезбјеђивања услова за оснивање омладинских клубова, омладинских центара и слично, обезбјеђивање потпуних и правовремених информација младима о спровођењу омладинске политике, припрему извјештаја о реализацији омладинске политике;

 •      Утврђивање предлога мјера и мишљење у вези са информативним и другим материјалима установа културе чији је оснивач Општина који разматрају надлежни органи;

 •      Учествовање у припреми стручних мишљења по иницијативама за оцјену уставности и законитости општинских прописа из области из дјелокруга своје надлежности;

 • Израда информативних и других материјала за Скупштину и предсједника општине;

 • Рјешавање  по захтјеву за слободан приступ информацијама из дјелокруга Секретаријата;

 • Вршење и других послова у складу са Законом, Статутом и другим прописима.

HFestlogo

logonew1Bib

Galerija-Josip-Bepo-Benkovic-logo