logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Секретаријат за просторно планирање и изградњу

в.д. Секретарка: Марина Секулић

звање: Спец. Сци. Архитектуре

тел/фаx: 031 322- 640

е-адреса :Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

е-адреса :Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Одјељење за правне послове

Руководитељка: Олга Кривокапић, дипл. правница

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за просторно планирање и изградњу

У Секретаријату за просторно планирање и изградњу раде:

 1. Секулић Марина
 2. Кривокапић Олга
 3. Сабо Марта
 4. Митровић Ања
 5. Крнић Далибор
 6. Жутковић Александар
 7. Дамјановић Драгица
 8. Тодоровић Сања
 9. Чуровић Миланка
 10. Баковић Лидија
 11. Бећир Божо
 12. Митровић Гојко
 13. Божовић Јована
 14. Марић Милица
 15. Булатовић Дубравка
 16. Исаков Драган
 17. Фулурија Немања
 18. Гардашевић Марија
 19. Јовановић – Пеулић Мирна
 20. Вучетић Станислава

     Гардашевић Владимир


Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег- Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 43/16 од 13.10.2017)


Члан 15

Секретаријат за просторно планирање и изградњу врши послове управе који се односе на:

 •      Израду прописа из области просторног планирања и уређења простора, грађевинског земљишта и грађевинарства, прописа о нормативима и стандарда за нужне радове на заједничким дијеловима стамбене зграде;

 •      Припремне послове на изради и доношењу локалних планских докумената, спровођење поступка стратешке процјене утицаја на животну средину,  израду програма уређивања простора Општине, вођење документационе основе о простору, вођење информационог система о простору, вођење евиденције о простору, вођење евиденције о издатим условима за уређење простора, објектима изведеним супротно планској документацији и других евиденција;

 •      Издавање извода или смјерница из планске документације, урбанистичко-техничких услова, одобрења за изградњу и реконструкцију објеката, употребну дозволу за објекте, доношење рјешења о рушењу објеката, спровођење поступка легализације бесправних објеката;

 •      Вођење управног поступка за претварање заједничких и посебних дијелова зграде у стан или пословни простор;

 •    Издавање одобрења за изградњу помоћних објеката и постављање јавних чесми и фонтана, утврђивање услова и издавање одобрења за локацију сталних паркиралишта, одређивање локација за постављање споменика, спомен обиљежја и скулптура;

 •      Сачињавање извјештаја о стању уређења простора и других информативних и стручних материјала за Скупштину и предсједника општине, сарадњу са државним органима у поступку израде планских докумената;

 •      Подношење годишњег извјештаја главном администратору о рјешавању управних ствари из своје надлежности, поступку обезбјеђивања учешћа грађана у вршењу јавних послова, остваривању принципа транспарентности објављивањем аката на сајту Општине, сарадњи са невладиним организацијама и других извјештаја о остваривању функције Секретаријата;

 •      Достављање планске документације органу локалне управе надлежном за послове имовине ради пописа и евиденције непокретности од општег интереса којима располаже Општина (грађевинског земљишта у оквиру генерално урбанистичког плана, односно просторно урбанистичког плана, детаљног урбанистичког плана, урбанистичког пројекта и локалне студије локације) и других локалних добара од општег интереса чији попис и евиденција Законом или другим прописом није стављена у надлежност другим органима;

 •      Достављање планске документације органу локалне управе надлежном за послове развоја предузетништва ради пописа и евиденције локалних добара од општег интереса којима располаже Општина (пољопривредног, водног, шумског земљишта и шума које нису обухваћене посебном шумском основом а у оквиру генерално урбанистичког плана, односно просторно урбанистичког плана, детаљног урбанистичког плана, урбанистичког пројекта и локалне студије локације);

 •      Управни надзор над радом Агенције за изградњу и развој Херцег Новог доо;

 •      Рјешавање по захтјеву за слободан приступа информацијама из дјелокруга Секретаријата;

 •      Вршење и других послова у складу са Законом, Статутом и другим прописима.