logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Секретаријат за друштвене дјелатности и спорт

в.д. Секретарка: Весна Самарџић

звање: Мсц. туризма

тел: 031/324-849

 е-адреса : Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Друштвене дјелатности

е-адреса : Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Спорт

 


 

У Секретаријату за друштвене дјелатности и спорт раде:

 1. Самарџић Весна
 2. Станишић Драгана
 3. Баровић Анђелија
 4. Орландић Јадранка
 5. Томановић Сузана
 6. Шаровић Љубо
 7. Арнаут Дјордје
 8. Грубор – Божовић Бранка
 9. Шуберић Ранка
 10. Дабижиновић Ленка
 11. Таталовић Наташа
 12. Баћовић Веселин
 13. Грбић Наталија
 14. Радовић Нина
 15. Вујновић Јованка
 16. Ћетковић Милица
 17. Дабовић Славица
 18. Стојковић Зоран
 19. Бајчета Жељко
 20. Стефановић Зорица
 21. Црногорчевић Саја
 22. Ђиловић Радмила
 23. Косић Ана
 24. Јачеглав Биљана
 25. Сеферовић Слађана
 26. Ђурашковић Нада
 27. Андрић Сања
 28. Финжгар Гордана
 29. Буљанчевић Мирјана
 30. Радановић Ружица
 31. Мацур Анита
 32. Безјак Соња
 33. Вујиновић Аријана
 34. Кљајевић Сања

 


 Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег- Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 43/17 од 13.10.2017)


Члан 12

Секретаријат за друштвене дјелатности и спорт:

 •      Праћење и обезбјеђивање услова за остваривање и унапређење примарне здравствене заштите, иницирањем и предлагањем мјера у овој оjavascript:бласти које су од непосредног интереса за локално становништво;

 •      Унапријеђивања и афирмације родне равноправности и заштита људских и мањинских права;

 •      Израду ЛАП-а из дјелатности Секретаријата;

 •      Израду нацрта прописа из области спорта и физичке културе, примјену закона и општинских одлука које се односе на спорт и физичку културу;

 •      Вршење послова развоја и унапређења спорта и физичке културе, организација спортских манифестација општинског, државног и међународног значаја у складу са законом и у сарадњу са органима државне управе;

 •      Развој и унапређење дјечијег и омладинског спорта, организацију рада спортских школа и развоја масовне физичке културе;

 •      Додјељивање награда и признања у области спорта и физичке културе;

 •      Израду програма активности у спорту и програма спортских манифестација, праћење реализације програма у области спорта које финансира Општина, сарадњу са спортским клубовима и другим организацијама из области спорта;

 •      Управни надзор над организацијама из области спорта чији је оснивач Општина Херцег Нови;

 •      Вођење регистра невладиних организација на територији општине Херцег Нови, сарађивање са невладиним организацијама, спровођење дијела поступка додјеле средстава НВО на начин што прати реализацију закључених уговора о додјели средстава и праћење реализације пројеката НВО;

 •      Израду информација и других стручних материјала за предсједника општине и Скупштину општине, као и стручна мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских одлука;

 •      Расписивање јавног конкурса за додјелу средстава спортским клубовима и организацијама опредјељених Буџетом Општине, одлучивање о средствима која се распоређују спортским клубовима и организацијама на територији општине Херцег Нови у складу са Законом и прописима Општине;

 •      Вођење свих евиденција из области дјелокруга свог рада у складу са Законом;

 •      Унапређење рада и модернизацију локалне управе кроз имплементацију система управљања квалитетом у локалној управи;

 •      Рјешавање по захтјевима за слободан приступ информацијама из дјелокруга Секретаријата;

 •      Вршење и других послова у складу са Законом, Статутом и другим прописима.