logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Служба за заједничке послове и информационе системе

 

в.д. начелника: Борис Обрадовић, дипл. економиста

тел/факс: 031 322-370

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 


Служба за заједничке послове и информационе системе обавља послове кроз двије организационе јединице, и то:

Одсјек за информационе системе

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Руководилац : Божидар Илић, инж. информатике & дипл. менаџер

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Одсјек за грађански биро и заједничке послове

Руководилац :

тел/факс: 031 322-370

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службе за заједничке послове и информационе системе

 У Служби за заједничке послове и информационе системе раде:

 1. Обрадовић Борис
 2. Илић Божидар
 3. Шумар Душанка
 4. Јелић Дејан
 5. Марић Мијодраг
 6. Каљић Ана
 7. Пејовић Александра
 8. Влаовић Ана
 9. Брстина Коста
 10. Гавриловић Никола
 11. Косић Борјанка
 12. Ковачевић Вера
 13. Нешић Милорад
 14. Лучић Славка
 15. Мијовић Олга
 16. Одаловић Мирослав
 17. Павловић Дејан
 18. Матковић Благоје
 19. Биберчић Миодраг
 20. Чепрнић О. Илија
 21. Рашо Војислав
 22. Чепрнић Р. Илија
 23. Килибарда Крсто
 24. Ногуловић Милорад
 25. Зорић Перо
 26. Кујачић Тања
 27. Ћировић Смиљана
 28. Вуковић Зорица
 29. Радовић Невенка
 30. Радовић Весна
 31. Рашо Јован

         Ћурчија Синиша


 Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег- Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 43/17 од 13.10.2017)

ЧЛАН 22

Служба за заједничке послове и информационе системе врши послове који се односе на:

 • Обезбјеђивање јавности и транспарентности рада органа Општине и учешћа становништва у вршењу јавних послов, вођење и ажурирање wеб-сајта Општине, објављивање нацрта аката које доноси Скупштина и предсједник општине, објављивање Плана и програма учешћа локалног становништва у доношењу одлука и других аката, објављивање обавјештења о организовању трибина и округлих столова, објављивање извјештаја о резултатима јавне расправе, дневног реда сједница Скупштине, донијетих аката, обавјештавање о активностима које предузимају органи локалне самоуправе и управе;

 • Организовање функционисања службе информатике за органе локалне управе, јавне службе и установе чији је оснивач локална самоуправа, у циљу успостављања јединственог информационог система;

 • Планирање и учествовање у пројектовању, имплементацији и реализацији информационог система у општини и позивног центра, израђивање плана, предлагање и организовање увођења нових програмских система и стара се о усавршавању постојећих;

 • Давање упуства за коришћење подсистема: израђивање планова за опремање, набављање опреме и предузимање мјера за одржавање рачунарских средстава, старање о функционисању рачунарске мреже и размјени података у њима;

 • Спровођење и организовање мјера заштите података;

 • Вршење послова писарнице, пријем, евидентирање и отпремање аката, завођења дјеловодника и уписника у аутоматску обраду података, вођење поступка издавања радних књижица и уписивања података о степену стручне спреме, вршење архивирања предмета и излучивање регистраторског материјала; послове доставе службених аката органа локалне управе, службе Скупштине општине - отпремање службене поште;

 • Старање о наплати административне таксе, праћење динамике обраде и рјешавања података у првостепеном управном поступку пред органом локалне управе, давање информација грађанима о надлежностима појединих органа локалне управе и самоуправе, упућивање на начин и поступак рјешавања појединих захтјева и спровођење упуства о поступању органа локалне управе са грађанима;

 • Обављање послова који се односе на коришћење, одржавање и евиденцију употребе службених возила;

 • Обезбјеђивање и вршење заштите зграде Општине и свих других објеката у којима су смјештени органи Општине, јавне установе у складу са прописима;

 • Обављање послова портирске службе, послова на успостављању веза преко телефонске централе, помоћно-техничке послове у вези са употребом заставе и грба Општине, послове копирања и повезивања штампаних материјала;

 • Обављање послова текућег и инвестиционог одржавања објеката у којима су смјештени органи управе, мјесне заједнице, вршење осигурања службеника и имовине Општине , реализације набавке материјала и опреме ;

 • Вођење евиденције о информатичкој опреми у органима локалне управе;

 • Послове одржавања хигијене службених просторија;

 • Остваривање сарадње са невладиним организацијама у областима за које је основан;

 • Вршење и других послова из надлежности локалне управе за које је основан;