logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Служба главног администратора

Старјешина: Ненад Ђорђевић,  в.д. Главни администратор

звање: дипл. правник

тел: 031/321-564
факс: 031/322-562
е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службе главног администратора

У Служби главног администратора раде:

 1. Ненад Ђорђевић
 2. Сетенчић Борислав
 3. Ћукило Бојана
 4. Радонић Дејан
 5. Матијашевић Маја
 • Шакотић Добрила

Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 43/17 од 13.10.2017)

Члан  27

Служба главног администратора обавља послове који се односе на:

 • Координацију рада органа локалне управе и служби, стара се о законитости и економичности њиховог рада, припрема стручна упутства и инструкције о начину поступања у вршењу послова локалне управе, даје мишљење на акти о унутрашњој организацији и систематизацији, припрема за потребе предсједника општине мишљење о извјештајима органа локалне управе, сачињава извјештај о раду Службе главног администратора;

 • Припреме предлога аката из надлежности главног администратора у складу са Законом;

 • Даје мишљење на Одлуку о организацији и начину рада органа локалне управе;

 • Организацију сједнице Колегијума главног администатора, врши обраду закључака које доноси главни администратор, прати реализацију закључака и израђује извјештај о реализацији тих закључака, чува изводнике свих аката које доноси главни администратор;

 • Другостепени управни поступак по изјављеним жалбама физичких и правних лица у управним стварима из сопствене надлежности локалне самоуправе

 • Обједињавања извјештаја о раду органа локалне управе и са изјашњењем достављање предсједнику општине;

 • Друге послове у складу са Законом, Статутом општине и другим прописима по налогу главног администратора.